This site is archived. All interactive features are disabled.

Unde se va desfăsura Drupalcamp?

Tagged:

View Larger Map

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti este instituţie publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret.

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu – preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937. Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat din 1957 până in 1982.

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti urmăreşte, promovează şi asigură cadrul organizatoric necesar pentru desfăşurarea de activităţi cultural – artistice, divertisment, educaţie non – formală interdisciplinară, care au ca grup ţintă comunitatea studenţilor şi tinerii în general.